سایت تخصصی فیلم های انیمیشن سایت تخصصی فیلم های انیمیشن http://animationfilms.ir 2017-12-14T01:25:17+01:00 text/html 2012-08-23T19:30:00+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی وبسایت تخصصی فیلم های انیمیشن http://animationfilms.ir/post/39 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">خلاصه ای درباره انیمیشن</span> - امروزه کارتون و انیمیشن بخشی از سرگرمی های روزمره افراد شده است. تا جایی که دیگر محدود به گروه سنی خاصی نمی شود و کوچک و بزرگ را سرگرم تماشای خویش می سازد. شخص خاصی به عنوان مخترع هنر فیلم پویانما وجود ندارد، چرا که افراد بسیاری پروژه‌های متعددی (پروژه‌هایی که می‌توان آن ها را به عنوان گونه‌های مختلف زنده نگاری مطرح کرد) را تماما در زمان‌های یکسانی انجام می‌دادند. واژه انیمیشن در زبان فارسی تاکنون به واژگان "جان بخشی" - "متحرک سازی" - "پویانمایی" و "زنده نگاری" ترجمه شده است. پویانمایی در ایران از اواخر دههٔ پنجاه میلادی وارد عرصه شد. نخستین تلاش‌ها برای ساخت پویانمایی در ایران توسط اشخاصی مانند اسفندیار احمدیه، جعفر تجارتچی، پرویز اصانلو، نصرت‌الله کریمی، پترس پالیان و اسدالله کفافی در بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ خورشیدی و در ادارهٔ کل فرهنگ و هنرهای زیبای تهران صورت گرفت. نخستین فیلم کوتاه پویانمایی نیز توسط اسفندیار احمدیه باعنوان ملانصرالدین در سال ۱۳۳۶ خورشیدی، با امکانات بسیار محدودی ساخته شد.</font><br></div><br><div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">در این تارنما (وبسایت) تلاش کرده ایم آرشیوی جامع و با کیفیت از فیلم های انیمیشن (سینمایی و سریالی، ایرانی و خارجی، دوبله شده و زبان اصلی) در ژانرهای مختلف خانوادگی، کمدی، موزیکال و... جمع آوری نماییم. در همین راستا برای هر عنوان اطلاعات مفصلی از جمله: خلاصه ای از داستان ها، توضیحاتی درباره نحوه ساخت انیمیشن ها، اطلاعاتی راجع به سازندگان آن ها، افتخارات کسب شده توسط انیمیشن و ... در اختیار دوستداران کارتون ها قرار داده ایم. امید است در راه رسیدن به هدف خویش موفق بوده باشیم.</font><br><br> <div style="text-align: center;"><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/titles/packs.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; width: 100%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;"></span></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">انیمیشن</span></span></font><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">‌</span><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">های دوبله</span></span></font><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">‌</span><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">فارسی</span></span></font><font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/54" target="_blank" title=""><img src="http://306.ir/irananimations/images/posts/54/thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/54" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">انیمیشن</span></span></font><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">‌</span><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">های نامزد اسکار</span></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;"></span></span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/49" target="_blank" title=""><img src="http://306.ir/irananimations/images/posts/49/thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/49" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">انیمیشن</span></span></font><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">‌</span><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">های کلاسیک</span></span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/61" target="_blank" title=""><img src="http://306.ir/irananimations/images/posts/61/thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/61" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td></tr> </tbody> </table><br><div style="text-align: center;"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/packs.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br><br><hr style="border-width: medium; border-style: solid;"><br><div style="text-align: center;"><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/titles/serials.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; width: 100%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">کارتون سیمپسون‌ها</span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/59" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/59" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">کارتون فوتبالیست‌ها</span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/26" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/26" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">کارتون آنی شرلی</span><br> </font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/24" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/24" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> </tr><tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">کارتون بابا لنگ دراز</span></span><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/30" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/4.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/30" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;" size="2">ماجراهای نیلز</font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/70" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/70" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">خانواده دکتر ارنست</span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/28" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/28" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> </tr> </tbody> </table><br><div style="text-align: center;"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/serials_1" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/seriali.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div><br><hr style="border-width: medium; border-style: solid;"><br><div style="text-align: center;"><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/titles/cinema.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; width: 100%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">گربه چکمه پوش</span></span><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/31" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/31" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">ماجراهای تن تن</span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/40" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/40" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">در جستجوی نمو</span></span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/11" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/9.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/82" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> </tr><tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">داستان اسباب‌بازی 1 تا 3</span></font><font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/48" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/10.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/81" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;"></span></span></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);" size="2">پاندای کونگ‌فوکار</font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;"> 1 و 2</span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/47" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/47" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">سری کامل شرک 1 تا 4</span><br> </font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/46" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/12.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/46" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> </tr> </tbody> </table><br> <div style="text-align: center;"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/movies_1" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/cinema.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><hr style="border-width: medium; border-style: solid;"><br><div style="text-align: center;"><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/titles/samet.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; width: 100%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">کارتون تام و جری</span></font><font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/32" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/13.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/32" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">کارتون بره ناقلا</span></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);"></span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/29" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/14.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/29" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">آقای خط</span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/7" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/15.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/7" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> </tr></tbody> </table><br> <div style="text-align: center;"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/silent_1" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/samet.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br><br><hr style="border-width: medium; border-style: solid;"><br><div style="text-align: center;"><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/titles/classic.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; width: 100%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">سیندرلا 1 و 2 و 3</span></font><font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/57" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/16.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/57" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">رابین هود</span></span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/56" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/17.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/56" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">زیبای خفته</span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/55" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/18.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/55" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> </tr></tbody> </table><br> <div style="text-align: center;"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/classic_1" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/classic.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><hr style="border-width: medium; border-style: solid;"><br><div style="text-align: center;"><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/titles/khamiri.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; width: 100%;" align="absmiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">کارتون پت و مت</span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/10" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/19.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/10" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">پینگو</span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/69" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/20.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/69" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"> <div style="text-align: center;"> <font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">آقای فاکس شگفت انگیز</span></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;"></span></span></font><br> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/41" target="_blank" title=""><img src="http://www.306.ir/AnimationFilms.ir/home page/21.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <font size="2"><br></font> </div> <div style="text-align: center;"> <a href="http://animationfilms.ir/post/41" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/web_design/images/details.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> </td> </tr></tbody> </table><br> <div style="text-align: center;"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/motion_1" target="_blank" title=""><img src="http://audiolib-dl.ir/iranAnimations/buttons/khamiri.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></div></div>&nbsp; <p> </p> text/html 2012-06-06T18:28:41+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: ماجراهای تن‌تن و میلو - The Adventures of Tintin & Milou (دوبله و زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/102 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/102/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">ماجراهای تَن‌تَن و میلو (به فرانسوی: Les Aventures de Tintin) (به انگلیسی: The Adventures of Tintin) از معروف‌ترین داستان‌های مصور جهان است. اولین بخش از رشته ماجراهای تن‌تن و میلو در سال ۱۹۲۹ در روزنامه‌ای در بروکسل چاپ شد. این کتاب در اصل به زبان فرانسوی است.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/102/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">ماجراهای تن‌تن و میلو، درباره اتفاقاتی است که برای یک خبرنگار ماجراجو و دوستانش می‌افتد. ماجراهای تن‌تن تا سال ۱۳۸۸ به بیش از ۱۵۰ زبان جهان، از جمله زبان فارسی ترجمه شده و بیش از ۳۵۰ میلیون نسخه از آن در سرتاسر جهان به فروش رفته‌است. نویسندهٔ ماجراهای تن‌تن، «ژرژ رمی» اهل بلژیک بود که با نام مستعار هِرژه کار می‌کرد.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/102/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">اولین کتاب‌های تن‌تن به این دلیل که با رگه‌های نژادپرستی و با شکوه نشان دادن استعمار اروپاییان همراه بود و نیز به خاطر این کتاب همچنین از سوی هواداران حیات‌وحش به خاطر شکار و بی رحمی مورد انتقاد قرار گرفت. هرژه بعد از چندی این انتقادات را پذیرفت و از دههٔ ۱۹۳۰ به بعد کتاب‌های تن‌تن لحن متفاوتی پیدا کرد و حامل پیام‌های بشردوستانه شد. در سال ۱۹۴۶ هرژه با کمک یکی از دوستانش مجله تن‌تن را به راه انداخت که بلافاصله با استقبال شدید مردم روبه‌رو شد.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/102/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">ماجراهای تن‌تن تا به امروز یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین داستان‌های مصور اروپائی است. با مرگ هرژه در سال ۱۹۸۳ میلادی، آخرین ماجرای تن‌تن به نام تن‌تن و هنر الفبا که به صورت نیمه‌کاره و در حد اتودهای سیاه و سفید ابتدایی کشیده شده بود، با همان وضع ابتدایی به زبان فرانسه و بعدها بصورت تکمیل شده توسط همکاران هرژه در سال ۱۹۸۶ چاپ و منتشر شد. ترجمه انگلیسی این کتاب در سال ۱۹۹۰ میلادی به بازار کتاب عرضه شد.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/102/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« انیمیشن های اقتباسی تن تن و میلو - همراه با </span></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">نسخه دوبله فارسی</span></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"> »</span></span><br><br></font></div><font size="2">» تعداد قسمت: 21 (کامل‌ترین نسخه موجود)<br>» کیفیت: بسیار خوب<br></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: </span></font><font color="#FF0000" size="2">فارسی <font color="#000000">+</font> انگلیسی <font color="#000000">+</font> فرانسوی <font color="#000000">+</font> اسپانیولی</font><font size="2"><br>» زیرنویس: <font color="#FF0000">فارسی <font color="#000000">+</font> انگلیسی <font color="#000000">+</font> فرانسوی <font color="#000000">+</font> اسپانیولی</font><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 5 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 9000 تومان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font><br> </font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472274a&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« سریال ماجراهای تن تن و میلو - </span></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">نسخه زبان اصلی </span></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">»</span></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>علاوه بر نسخه دوبله شده این مجموعه نسخه اصلی این کارتون زیبا را نیز میتوانید در قالب 3 دی وی دی از لینک زیر تهیه نمایید.<br></span><br></font><font size="2">» تعداد قسمت: 3 فصل کامل - 39 قسمت</font><font size="2"><br> » کیفیت: عالی - 480p<br> </font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: MKV<br>» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: انگلیسی</span></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 3 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 6000 تومان</span><br><br></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font><br> </font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font><br></div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472274b&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div> </div> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">« بسته کامل »</span></font></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br>در صورت تمایل می توانید هر دو نسخه دوبله شده و اصلی را به صورت یکجا از لینک زیر دریافت نمایید. قابل ذکر است که در صورت خرید هر دو نسخه (از لینک زیر) تخفیف قابل توجهی برای شما در نظر گرفته شده است.<br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>» تعداد: 8 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: <span style="text-decoration: line-through;">15000 تومان</span></span> <span style="font-weight: bold;">13500 </span>تومان<br><br></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font><br> </font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></font> </font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472274pack&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><br> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font></div> text/html 2012-06-05T08:19:55+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: کماندار نوجوان - Robin Hood no Daiboken (دوبله و زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/101 <div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/101/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">کماندار نوجوان (به ژاپنی: ロビンフッドの大冒険 Robin Hood no Daiboken) نام یک سریال کارتونی ژاپنی است. این کارتون در سال ۱۹۹۰ و در ۵۲ قسمت ساخته شد. این انیمه بسیار زیبا و دیدنی توسط کمپانی بزرگ نیپون تولید و از شبکه NHK ژاپن پخش شده است.</font><br><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/101/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">ان‌اچ‌کی (日本放送協会 Nippon Hōsō Kyōkai، و به‌صورت مخفف NHK) تنها سازمان ملی رادیو تلویزیونی ژاپن است. بودجه این سازمان از طریق دریافت حق اشتراک از خانوارهای دارای تلویزیون تأمین می‌شود. ان‌اچ‌کی به‌صورت کاملا مستقل (غیردولتی و غیرخصوصی) اداره می‌شود که این امر متضمن بی‌طرفی سازمان است. ان‌اچ‌کی دارای ۲۱ شرکت زیرمجموعه، دفتر نمایندگی در ۲۹ کشور جهان از جمله ایران، ۵۴ ایستگاه پخش داخلی در ژاپن، ۵ شبکه تلویزیونی داخلی، ۳ شبکه رادیویی داخلی، ۲ شبکه تلویزیونی بین‌المللی و یک شبکه رادیویی جهانی به ۱۸ زبان گوناگون است.</font><br><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/101/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">کماندار نوجوان از سری کارتون های قدیمی می باشد که در دهه هفتاد از شبکه اول سیما پخش می شد، این کارتون ژاپنی به کارگردانی Koichi Mashimo توانست در مدت کوتاهی طرفداران زیادی را به خود جذب نماید!</font><br><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/101/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">کماندار نوجوان، داستان یک اشراف زاده انگلیسی است که به دلیل حمله مهاجمان پدر و مادر خود را از دست داده است و همراه با دوستانش در جنگل زندگی می‌کنند و با مهاجمین می‌جنگند. کماندار نوجوان برگرفته از داستان رابین هود است که با داستانی جدید ماجرایی زیبا به وجود آورده و مانند دیگر انیمه‌های ژاپنی از جذابیت بالایی برخوردار است!</font><br><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/101/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه دوبله شده »</span></span><br><br></font></div><font size="2">» تعداد قسمت: 48 (کامل‌ترین نسخه موجود)<br>» کیفیت: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">متوسط (بهترین کیفیت موجود)</span><br></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: دوبله فارسی</span></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 7 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 13000 تومان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font></div><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472273a&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه زبان اصلی »</span></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>علاوه بر نسخه دوبله شده این مجموعه نسخه اصلی این کارتون زیبا را نیز میتوانید در قالب 4 دی وی دی از لینک زیر تهیه نمایید.<br></span><br></font><font size="2">» تعداد قسمت: 52 (سری کامل)</font><font size="2"><br> » کیفیت: بسیار خوب<br> </font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: MPG<br>» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: فرانسوی</span></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 4 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 11000 تومان</span><br><br></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font></font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472273b&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div> </div> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">« بسته کامل »</span></font></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br>در صورت تمایل می توانید هر دو نسخه دوبله شده و اصلی را به صورت یکجا از لینک زیر دریافت نمایید. قابل ذکر است که در صورت خرید هر دو نسخه (از لینک زیر) تخفیف قابل توجهی برای شما در نظر گرفته شده است.<br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>» تعداد: 11 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: <span style="text-decoration: line-through;">19500 تومان</span></span> <span style="font-weight: bold;">16500 </span>تومان<br><br></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472273pack&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-06-04T16:32:12+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: وروجک و آقای نجار - Meister Eder und sein Pumuckl (دوبله فارسی) http://animationfilms.ir/post/100 <font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/100/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">وروجک و آقای نجار (به آلمانی: Meister Eder und sein Pumuckl) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی آلمانی برای کودکان است که بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ساخته شد. داستان این مجموعه در مورد موجودی کوچک، گهگاه نامرئی و از دنیایی ناشناخته‌است که بنا به میل خود و یا در مواردی مثلاً به دلیل گرفتار شدن در چسب‌های کارگاه نجاری اِدر نجار (با بازی Gustl Bayrhammer) قابل رویت می‌شود. وروجک (با صدای Hans Clarin) که موجودی خرابکار ولی مهربان و دوست‌داشتنی است در کنار اوستا ادر نجار ماجراهای جالبی را خلق می‌کند. این مجموعه در دهه هفتاد هجری خورشیدی در تلویزیون ایران نیز به نمایش در‌آمد.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/100/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">همه ما از دست خرابکاری های وروجک خوشحال می شدیم ! وقتی در کمال تنبلی و با آن دوبله فوق العاده و صدای با مزه ای مهمان خانه ما می شد ؛ دیگر کسی کاری نمی کرد و همه به تماشای وروجک و استاد نجار می نشستند. شاید هیجان‌زده شوید اگر بشنوید نویسنده آقای نجار و وروجک هنوز زنده است. یک خانم نویسنده که الان، 86 سال سن دارد و هنوز نفس می‌کشد، موفق شد محبوب‌ترین کاراکتر بچه‌ها را در آلمان خلق کند. ماجرا بر می‌گردد به سال 1962، وقتی که بخش کودک رادیو باواریای آلمان تصمیم گرفت برای بچه‌ها یک ماجرای تازه دست و پا کند. خانم نویسنده شروع کرد به نوشتن نمایشنامه‌ های رادیویی. یک سال بعد کار محبوبیت و هواخواهی آنقدر بالا گرفت که کتاب‌ها و نوارهای قصه آقای اِدِر و شاگردش کل آلمان را پر کرد.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/100/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سال 1982، اولین فیلم‌های تلویزیونی براساس همان قصه‌ها ساخته شد. یک سریال 26 قسمتی. حالا دیگر همه آن‌ عکس‌ها و صداهای رادیویی روی صفحه تلویزیون راه می‌رفتند. مستر ادر و وروجک غیر قابل تحمل و روی اعصابش، بهترین ساعات بعدازظهر ملت آلمانی را پر می‌کردند. سال 88، یک سریال 26 قسمتی دیگر هم ساخته شد. و بیچاره آقای اِدِر در سال 93 به رحمت خدا رفت. فکرش را بکنید این طرفداری و جان دادن مردم و بچه‌ها برای آقای ادر و شاگردش تا جایی پیش رفت که 3 فیلم بلند و یک فیلم موزیکان هم برایش ساختند. خلاصه این‌که در دهه 90، ماجراهای شاگرد یا همان وروجک در یک کشتی قایق مانند ادامه پیدا کرد، با یک دوست انیمیشنی دیگر که اسمش اُدسی آشپز بود. خیلی هم نمی‌خواهد به مغزتان فشار بیاورید. چون تلویزیون ما این ‌جاهایش را دیگر نشان نداد.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/100/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">موجودی که 20 سانتی‌‌متر قد دارد. موهایش فرفری قرمز است. لجباز و ناهنجار است. می‌تواند خیلی بلند بپرد و دوست دارد از خودش صداهایی دربیاورد که اسمش را نمی‌شود گذاشت آواز. هیچ‌وقت سر درنمی‌آوری که چند سالش است. به نظر می‌آید اسم وروجک، زیادی برایش لوس است. چون خیلی تخس‌‌تر از این حرف‌هاست. از کشتی‌های بزرگ بخار خوشش می‌آید، جایی که قبلا تویش زندگی می‌کرده بنا به دلایل نامعلومی از شهر باواریا سر درآورده است. (جایی که هیچ نوع کشتی چه بخار چه غیربخار ندارد). از جاهای تر و تمیز خوشش نمی‌آید. برای همین به کارگاه کثیف آقای ادر نجار پناه می‌‌برد. همیشه آقای ادر را مجبور می‌کند که برایش کشتی یا قایق بسازد. وروجک و هر کدام از هم‌نوع‌هایش وقتی به وسیله ساخت دست آدمیزاد تماس پیدا می‌کنند، مرئی می‌شوند. زندگی وروجک قبل از مرئی شدنش بین آدم‌ها متفاوت بوده. هیچ‌وقت مجبور نبوده غذا بخورد. گرما و سرما را هم حس نمی‌کرده. بدترین عادتی که هیچوقت از سرش نمی‌‌‌افتد، کش رفتن و دزدیدن وسایل این و آن است. بزرگترین کابوسش هم افتادن در قوطی چسب است که حداقل هفته‌ای یک بار به خاطر ورجه ورجه‌هایش سرش می‌آید.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/100/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><font size="2"><br></font></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><font size="2"><font size="2"><br></font></font><font size="2">» نام: وروجک و آقای نجار - Meister Eder und sein Pumuckl</font><br><font size="2"><font size="2">» تعداد قسمت: 33 (کاملترین مجموعه دوبله فارسی)<br>» کیفیت: خوب (بهترین کیفیت موجود)<br></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: دوبله فارسی</span></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>» تعداد: 6 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 11000 تومان</span></font><br><br></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472272&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font size="2"><br><br></font><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font><font size="2"><br><br></font><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472272&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br><br><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font></div> </div> text/html 2012-06-03T18:17:29+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: تابالوگا اژدهای سبز - Tabaluga (دوبله فارسی) http://animationfilms.ir/post/99 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/99/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>تابالوگا یا اژدهای سبز رنگ، یک شخصیت کارتونی است که در سرزمین خیالی گرینلند (سرزمین سبز) زندگی می‌کند او هفت سال اژدهایی سن دارد. (هر سال برابر با ۱۰۰ سال انسانی) تابالوگا توسط خواننده ی راک آلمانی پیتر مافی، شاعر کودکان رولف زوکوسکی و یک نویسنده به نام گرگور روتساک ساخته شد و طراح آن هلمه هاینه بود. در برنامه تلویزیونی تابالوگا، دوست خرگوش اش هپی و دشمن آدم برفی او آرکتوس دیگر نقش‌های شناخته شده این کارتون هستند.</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/99/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">تأتر عروسکی موزیکال تابالوگا و لی لی از 24 سپتامبر 1999 تا 30 جوئن 2001 در مرکز تأتر اوبرهازن اجرا می شد. در این تأتر بسیاری از بزرگان هنر آلمان مانند «آندریاس بیبر»، « رز آنتونی»، «پل کیریبه» و « کارولین فورتن باچر»، عروسک گردان و صدا پیشه بودند.&nbsp;تابالوگا توسط خواننده ی راک آلمانی «پیتر مافی»، شاعر کودکان «رالف زوکُوسکی» و یک نویسنده به نام «گرگ روتساک» ساخته شد و «هلمه هاینه» عروسک گردان آن بود. </font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/99/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">استودیو فلایینگ بارک انیمیشن یک سریال کارتونی از این شخصیت ساخت. در این سریال، تابالوگا آخرین بازمانده ی اژدها در سرزمین گرینلند (سرزمین سبز) است، گرینلند یک سرزمین جادویی است که در آن گونه های مختلفی از حیوانات سخنگو در کنار هم زندگی می کنند. تابالوگا باید از خانه اش در مقابل حمله ی دو فرمانروا که در اطراف گرینلند هستند محافظت کند : سرزمینی سرد که همه جای آن یخبندان است و فرمانروای او یک آدم برفی به نام «آرکتوس» است و دیگری صحرایی بزرگ که فرمانروای آن یک موجود شنی به نام «هامسین» است.</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/99/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» نام: تابالوگا: اژدهای سبز - Tabaluga</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کشور سازنده: آلمان</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» سال ساخت: 1994</font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد قسمت: 17 (کامل ترین نسخه موجود)<br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کیفیت: بسیار خوب (بهترین کیفیت موجود)</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font style="direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 3 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">» قیمت: 6000 تومان</span><br><br><br></span></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472271&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;"><br><br></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472271&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-06-02T18:13:08+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: خونه مادربزرگه http://animationfilms.ir/post/98 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/98/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>خونهٔ مادربزرگه مجموعه تلویزیونی عروسکی بود که از سال ۱۳۶۶ و به کارگردانی مرضیه برومند ساخته شد. این مجموعه در ۲۴ قسمت ۱۵ تا ۲۵ دقیقه‌ای ساخته شده و چندین بار از شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده‌است.</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/98/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سریال عروسکی خونه مادر بزرگه از ساخته های خانم مرضیه برومند داستان یه گربه هست به نام مخمل که با یه مادر بزرگ پیر زندگی می کنه و ماجراهایی که با خونواده آقا حنا ( شامل گل باقالی خانوم و نوک سیاه و نوک طلا و نبات) داره. داستان های فیلم در عین زیبایی و دلنشینی حال و هوای وطنی هم داره و باعث میشه بچه ها حسابی با اون سرگرم بشن</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/98/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">عروسک‌ها را یک تیم حرفه‌یی ساختند. عادل بزدوده مخمل را ساخت. مریم سعادت رنگش کرد و حتی عبدالله اسکندری هم نظر داد. رحیم دوستی و مرضیه محبوب هم توی ساختن بقیه عروسک‌ها کمک کردند. کامبیز صمیمی‌ مفخم دکور و صحنه را ساخت. شعر «هزار تا قصه داره» را هم هنگامه مفید و مرضیه برومند با هم گفتند. موسیقی‌اش را بهرام دهقان بار ساخت که اولین تجربه‌اش محسوب می‌شد.</font> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">در این سریال عروسکی هنگامه مفید به جای مادر بزرگه حرف می‌زد. بامزه ترین شخصیت سریال که پیراهن نارنجی و جلیقه قهوه‌ای به تن داشت و مدام توی ایوان چرت می‌زد، مخمل بود که به جای او بهرام شاه محمد لو حرف می‌زد؛ همان بازیگری که نقش آقای حکایتی را سالها قبل ایفا کرد. رضا بابک به جای آقا حنایی و فاطمه معتمد آریا، هم به جای گل باقالی خانوم و هم به جای نبات حرف می‌زد. آزاده پور مختار جای نوک سیاه حرف می‌زد که پیراهن قرمز گلدار می‌پوشید. مریم سعادت هم به جای نوک طلا حرف می‌زد. مراد پسر مودب و لوس همسایه بود که به جای او راضیه برومند حرف می‌زد. مسعود کرامتی صدای حلزون را در می‌آورد و هرمز هدایت صداپیشگی «هاپوکومار» را بر عهده داشت. </font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/98/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برخی از شخصیت های این مجموعه خاطره انگیز عبارتند از:</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">مادر بزرگه: </span>هنگامه مفید به جای مادر بزرگه حرف می‌زد. خیلی آرام و شمرده. مادر بزرگه رئیس خانه بود. با همه مهربان بود اما هیچ کس را زیادی پر رو نمی‌کرد و به همه یک جور می‌رسید. خیلی سعی کرد مخمل را سر عقل بیاورد تا این قدر تو کار خانواده آقا حنایی نگذارد. هر کس را می‌خواست صدا کند می‌گفت: «جان قربان»</font><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">مخمل: </span>بامزه ترین شخصیت سریال با آن پیراهن نارنجی و جلیقه قهوه ای که سنجاق قفلی داشت. خیلی گربه بود! همه اش توی ایوان چرت می‌زد و از تنبلی توی کار کردن، جان مادر بزرگه را به لبش می‌رساند. چشم دیدن خانواده آقا حنایی را نداشت. فکر می‌کرد زیرابش را پیش مادر بزرگه می‌زنند. هر کاری می‌کرد تا مادر بزرگه پرتشان کند بیرون. اما نبات که به دنیا آمد مخمل عاشقش شد، باهاش بازی می‌کرد و مواظبش بود. یک بار که نبات تب کرد، مخمل تا صبح گریه کرد. به جای مخمل بهرام شاه محمد لو حرف می‌زد، همان آقای حکایتی.</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/98/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">آقا حنایی و گل باقالی خانوم: </span>مرغ و خروس مادر بزرگه بودند. چون شنیده بودند مادر بزرگه مهمان نواز است یک شب با نوک سیاه و نوک طلا، - جوجه‌هایشان – آمدند خانه مادر بزرگه و ماندگار شدند. کمی ‌بعد، صاحب یک جوجه کوچولوی دیگر شدند به اسم نبات. معتمد آریا هم به جای گل باقالی خانوم حرف می‌زد هم به جای نبات. البته نبات حرف درست و حسابی‌ای نمی‌زد، همه اش جیک جیک می‌کرد و گل باقالی خانوم هم اشکش دم مشکش بود. رضا بابک به جای آقا حنایی حرف می‌زد که مثل خیلی از بابا‌ها نمونه یک مرد خانواده دوست و زحمتکش بود.</font><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نوک سیاه و نوک طلا: </span>«آقا مخمل، آقا مخمل، می‌یای بریم قایم جوجک بازی کنیم؟!» نوک سیاه همین جوری حرف می‌زد، جوجه شیطان و سر به هوای خانواده بود که یک لحظه هم از خواهر ناز نازی‌اش، نوک طلا، جدا نمی‌شد. دائم پا می‌گذاشت روی دم مخمل و حرصش می‌داد. مخمل همه حرصش از خانواده آقا حنایی را سر جوجه‌ها خالی می‌کرد. آزاده پور مختار جای نوک سیاه حرف می‌زد. دور گردن نوک طلا خز زرد بود و پیراهن قرمز گلدار می‌پوشید. مریم سعادت به جایش حرف می‌زد.</font><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">مراد: </span>پسر مودب و لوس همسایه بود، می‌آمد کمک مادر بزرگه و با مخمل و بقیه اهل خانه خیلی دوست بود. به جای مراد، راضیه برومند – مادر لیلی رشیدی – و خواهر مرضیه برومند حرف می‌زد.</font><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">آقای حلزون: </span>بعد از یک باران شدید، مادر بزرگه صدای آواز می‌شنود: «به به عجب هوایی، چه آفتاب زیبایی...» این آواز را آقای حلزون می‌خواند، حلزونی که روی لاکش، شیروانی و پنجره چوبی داشت و خیلی مهربان بود. صدای حلزون را هنوز می‌توانید در سریال «بی گناهان» بشنوید، مسعود کرامتی یا همان آب زیر کاه.</font><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">هاپوکومار و صاحب: </span>توی سری دوم به خونه مادر بزرگه اضافه شدند. ‌هاپوکومار زخمی ‌و گم شده بود و چون هندی بود، مثل آدمیزاد حرف نمی‌زد. مدتی مهمان مادر بزرگه بود تا صاحب بیاید و پیدایش کند. مخمل از او می‌ترسید و فکر می‌کرد می‌آید و او را می‌خورد. به جای ‌هاپو کومار، هرمز هدایت حرف می‌زد، همان بابای هستی در «میوه ممنوعه» که از دست طلبکارها جیم زده بود.</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/98/06.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br><font size="2">» نام: خونه مادربزرگه</font><br> <font size="2">» کارگردان: مرضیه برومند</font><br> <font size="2">» کشور سازنده: ایران</font><br> <font size="2">» سال ساخت: 1366 شمسی</font><font size="2"><br></font><font size="2">» تعداد قسمت: 24 (سری کامل)<br></font><font size="2">» کیفیت: بسیار خوب (بهترین کیفیت موجود)</font><br><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 2 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 4500 تومان<br><br><br></span></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472270&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;"><br><br></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472270&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-06-01T13:41:42+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: بولک و لولک - Bolek and Lolek http://animationfilms.ir/post/97 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/97/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">بولک و لولک (به انگلیسی: Bolek and Lolek) (به لهستانی: Bolek i Lolek wyruszaja w swiat، بولک و لولک بر فراز جهان) نام دو شخصیت کارتونی با همین نام است که شامل ۱۰ فصل و مجموعا ۱۵0 قسمت ۹ دقیقه‌ای محصول استودیو فیلموف (Studio Filmów) کشور لهستان است. خالق شخصیت‌های بولک و لولک بنام ووآدسواف نخربسکی (به لهستانی: Władysław Nehrebecki) اهل کشور لهستان است. این سری از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۶از تلویزیون لهستان (به لهستانی: Telewizja Polska) پخش شد.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/97/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">ایدهّ خلق شخصیت‌های این سری توسط ووآدسواف نخربسکی برگرفته از دو پسر وی جان و رومان بود.شخصیت بولک و لولک نخست توسط آلفرد لدویک (Alfred Ledwig) تا حدودی ساخته شده بود اما در نهایت توسط ووآدسواف نخربسکی (Władysław Nehrebecki) و لشک لورک (Leszek Lorek) کامل و خلق شدند. نام شخصیت‌های این سری، کوتاه شده نام بولسواف (Bolesław) و کارول (Karol) است. در اکثر قسمت‌ها این دو شخصیت بدون صدا هستند بجز در فیلم‌های بلند ساخته شده در دهه هشتاد که بر روی شخصیت‌های بولک و لولک صدا گذاری نمودند.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/97/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">در زمان جمهوری مردمی لهستان - PRL ‏(Peoples Republic of Poland ) شخصیت‌های بولک و لولک بصورت انبوه بشکل اسباب بازی، پوستر و پازل و... تولید شدند که می‌توان از نمونه‌های تولیدات آن زمان را در موزه دوبرانوسکی (Museum of Dobranocki) مشاهده کرد. هم اکنون مدل‌های کامپیوتری و بازی‌های ساخته شده بولک و لولک نیز وجود دارد.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/97/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">در میان تمام کارتون‌های تولید شده در لهستان کارتون بولک و لولک یکی از کارتون‌هایی است که نخستین جایگاه را بخود اختصاص داده و در زمان خود در بیشتر کشورها محبوبیت خاصی پیدا کرد. کارتون بولک و لولک یکی از انیمیشن‌های بسیار محبوب پخش شده در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ایران با وجود عدم پخش کامل و مرتب این مجموعه طرفداران بسیاری در زمان خود پیدا کرد. این دو شخصیت با نام‌های اصلی خودشان از تلویزیون رسمی ایران به نمایش در آمدند.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/97/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><div style="text-align: center;"><hr style="width: 100%; height: 2px;"><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2">سری کامل (150 قسمت) + دو فیلم سینمایی بلند</font><br><div style="text-align: right;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><font size="2">» نام: بولک و لولک - Bolek and Lolek<br> » کشور سازنده: لهستان<br> » شرکت سازنده: Studio Filmów Rysunkowych<br> » تعداد قسمت: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">150 قسمت (سری کامل) + دو فیلم سینمایی بلند</span><br> » زبان: صامت<br> » فرمت: MKV<br> » قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر<br> » کیفیت: بسیار خوب<br></font></font><font size="2"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">» تعداد حلقه: 3 عدد دی وی دی</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">» قیمت: 6000 تومان</span><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472269&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font size="2"><br><br></font><br><font size="2"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.<br><br></font></font></font><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472269&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br><br><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font></div> </div></div> </div> text/html 2012-05-31T08:10:20+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریال تلویزیونی: زورو - Zorro (دوبله و زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/96 <div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/96/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">زورو (Zorro) شخصیتی داستانی است که جانستون مک‌کالی در سال ۱۹۱۹ خلق کرد. فیلم و کتابهای زیادی از آن تا بحال منتشر شده‌است. زورو که در زبان اسپانیایی معنای روباه دارد، نام هویت مخفیِ دون دیگو د لا وگا است، نجیب‌زاده‌ای که در دوران سلطهٔ اسپانیا بر کالیفرنیا زندگی می‌کند. داستان دوندیه گو دلاوگا (اشراف زاده‌ای که دلش با فقرا بود) اولین بار در سال ۱۹۱۹ توسط جانستون مک کولی (کمیک نویس آمریکایی) تعریف شد. در ۲۸ نوامبر ۱۹۲۰ توسط داگلاس فربنکس (ستارهٔ سینمای صامت) روی پرده جان گرفت و از آن سال تا به حال زورو اسطوره مانده‌است.</font><br><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/96/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">ایزابل آلنده، نویسندهٔ منزوی و روشنفکر نیز طوری از این داستان تاثیر گرفت که ۴ ماه از عمرش را صرف یادگیری شمشیر بازی کرد تابتواند هجدهمین روایت از داستان این شمشیر زن افسانه‌ای را باز نویسی کند. دون دیه گو در کالفرنیای دهه‌ی۱۷۹۰ زندگی می‌کند؛ زمانیکه این قسمت از آمریکا متعلق به مکزیک و خود مکزیک هم مستعمرهٔ اسپانیا بوده‌است. دون دیه گو اصلیتی اندلسی دارد و یک برادر خواندهٔ کوچک به نام برنارد (که در بعضی نسخه‌ها تبدیل به نوکر لال و وفادار او شد) و یک اسب سیاه و تیزتک به اسم تورنادو و نامزدی به نام لولیتا بولیدو دارد. او بافرمانده کالیفرنیا، پدرو فاگس (این شخصیتی واقعی در تاریخ است) مبارزه می‌کند.</font><br><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/96/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">در سال 1950 مك كالی حقوق ساختن فیلم و برنامه تلویزیونی زورو را به یك آژانس در هالیوود، به نام Mitchell Gertz واگذار كرد . Gertz چندین سال كوشید تا برای تولید سریال زورو بودجه تهیه كند، اما سودی در بر نداشت. سپس در سال 1952 والت دیزنی، درگیر افسانه زورو شد . او شركت تحقیقات محرمانه اش (WED Enterprises) را برای در اختیار گرفتن حقوق داستان های زورو از Getrz به كار گرفت. او نقشه تهیه تعدادی اپیزود را در سر می پروراند تا از عواید آن برای گسترش پارك استفاده كند . در ابتدا ، والت سعی كرد این برنامه را به هر شخصی كه علاقمند به آن بود، بفروشد. اما زمانی كه شبكه های تلویزیونی بر یك برنامه آزمایشی اصرار كردند و او از پذیرفتن آن امتناع كرد ، كار بر روی پروژه متوقف شد . اسناد تجارت هنری، در سال 1954، شامل گزارش هایی بودند مبنی بر این تصور كه زورو بخشی از یك مجموعه جهت سرمایه گذاری ABC در پارك است. اما در عوض ، شبكه بر مجموعه گلچین شده دیزنی لند تامل كرد؛ به نظر می رسید كه پروژه زورو از بین رفته است . هرچند بعدها كه والت به مجموعه جدیدی نیاز داشت تا به ABC پیشنهاد كند و در ازای آن پول بیشتری برای پارك به دست آورد، مجموعه زورو از نو زاده شد.</font><br><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/96/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">گای ویلیامز ، كه نام واقعی اش آرماندو كاتالانو ( Armando Catalano ) است ، در 14 ژانویه 1924 در نیویورك متولد شد . پس از به پایان رساندن تحصیلاتش در مدرسه ، به عنوان مدل كار می كرد و مورد توجه MGM قرار گرفت . همچنین Universal International Studios به او علاقه نشان داد و در 1952 با او قرارداد بست . هر چند وی در فیلم هایی چون " به كالج می رود " ، " قمارباز می سی سی پی " ، " هفت مرد خشمگین " ، " تقدیم به شما " ، " من یك گرگ نمای جوان بودم " ، " آخرین مرز " و " مردی از آلامو " ظاهر شد ؛ نقش هایش نسبتا كوچك بودند و به نظر می رسید امید هایش مبنی بر ایفای نقش اصلی بیهوده بودند . پیش از این كه دیزنی این هنرپیشه را _ كه در نقش های كوتاه بازی می كرد _ بیابد ، ویلیامز تقریبا حاضر شده بود كه از بازیگری دست بكشد . اما بخت با او بود ؛ او برای نقش زورو فراخوانده شد و در عین ناباوری ، خود را ستاره یك سریال تلویزیونی یافت. </font><br><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/96/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><div style="text-align: center;"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">دوبله فارسی و زبان اصلی (دو زبانه)</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br>» نام: زورو - Zorro</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» سال تولید: 1957</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کارگردان: Norman Foster</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد قسمت: 39 قسمت</font><font size="2"> - سری کامل</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» زبان: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دوبله فارسی <span style="color: rgb(0, 0, 0);">+</span> ایتالیایی <span style="color: rgb(0, 0, 0);">(قابلیت انتخاب هر دو زبان)</span></span></font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کیفیت: بسیار خوب</font><font size="2"> (بهترین کیفیت موجود)<br style="color: rgb(0, 0, 0);">» <a style="font-weight: bold;" href="http://www.imdb.com/title/tt0755129/" target="_blank" title="">IMDB</a></font><br><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد دی وی دی: 10</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» قیمت: 18000 تومان</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477005&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;"><br><br></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477005&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font></div> text/html 2012-05-30T18:09:26+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریال تلویزیونی: سیلاس - Silas (زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/95 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/95/01.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سیلاس (به آلمانی: Silas) نام مجموعه تلویزیونی ۶ قسمتی آلمانی است و داستان پسر ۱۳ ساله ایست که از سیرک فرار می کند. این مجموعه از کانال سراسری زد د اف در سال ۱۹۸۱ پخش می شد . این سریال بر اساس رمانی از نویسنده ی دانمارکی سسیل بودکر به نام سیلاس می باشد. بازیگر اصلی نقش سیلاس در این مجموعه را پاتریک باخ به عهده دارد که او را یک شبه تبدیل به ستاره ی تلویزیونی آلمان نمود.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/95/02.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">داستان مجموعه از این قرار است که سیلاس در کودکی به یک سیرک فروخته شد و حال یک نوجوان شده است و بر خلاف میل باطنی باید به فراگیری هنرهای سیرک بپردازد. سرانجام او از سیرک فرار می کند. قابل ذکر است که سیلاس از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شده‌است.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/95/03.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">توضیحات انگلیسی:</font><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: justify; direction: ltr;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">Silas was a 1981 ZDF Adventure TV mini-series based on the Danish children's book „Silas og den sorte hoppe“ by Cecil Bødker who kept on writing instalments until 2001. The series was Patrick Bach's debut and because the series did so well he also starred the very next year in another adventure series about a young orphan: "Jack Holborn". Silas was a German production and filmed solely in German. Still it received attention beyond German-speaking countries and consequently the successor Jack Holborn involved international producers and was filmed in English.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/95/04.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><div style="text-align: center;"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نسخه زبان اصلی</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br>» نام: سیلاس - Silas</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» سال تولید: 1981</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کارگردان: Sigi Rothemund</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد قسمت: 6 قسمت</font><font size="2"> - سری کامل</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» زبان: آلمانی</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کیفیت: متوسط</font><font size="2"> (بهترین کیفیت موجود)<br style="color: rgb(0, 0, 0);">» <a style="font-weight: bold;" href="http://www.imdb.com/title/tt0081929/" target="_blank" title="">IMDB</a></font><br><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد دی وی دی: 2</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» قیمت: 3500 تومان</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477004&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></a></div> <div style="text-align: right;"><br><br></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477004&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" hspace="0" vspace="0" border="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" hspace="0" vspace="0" border="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" hspace="0" vspace="0" border="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" hspace="0" vspace="0" border="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" hspace="0" vspace="0" border="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-05-29T15:39:39+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریال تلویزیونی: اسکیپی: کانگروی بوته زار - Skippy the Bush Kangaroo (دوبله و زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/94 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/94/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">کارتون اسکیپی یکی از جذاب ترین سریال های خارجی پخش شده در تلویزیون ایران میباشد! مجموعه قدیمی و خاطره انگیز اسکیپی ماجرای کانگوروی استرالیایی است که در ایران نیز طرفداران زیادی را به خود جذب کرده بود ! کارتون اسکیپی داستان کانگورویی به نام اسکیپی و پسری به نام سانی است! </font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/94/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">نام کانگورو ی مجموعه تلویزیونی (اسکیپی کانگوروی بوته زار) محصول استرالیا ست که از ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۸ تولید شد و در تلویزیون بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، پخش شده است. این مجموعه پرطرفدار کودکانه شرح ماجراهای یک کانگوروی شجاع، صاحب نوجوان او و جنگلبانان پارک ملی واراتا در نیوساوت‌ولز است. جان مک‌کالوم سازنده این مجموعه در سال ۲۰۱۰ درگذشت.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/94/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">توضیحات انگلیسی:</font><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: justify; direction: ltr;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">The show's star was Skippy, a wild female Eastern Grey Kangaroo befriended by Sonny Hammond, younger son of the Head Ranger of Waratah National Park. The stories revolved around events in the park, including its animals, the dangers arising from natural hazards, and the actions of visitors. The boy's mother is said to have died shortly after Sonny was born.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/94/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><div style="text-align: center;"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نسخه دوبله فارسی</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br>» نام: اسکیپی: کانگروی بوته زار - Skippy the Bush Kangaroo</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» سال تولید: 1967</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کارگردان: Lee Robinson</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد قسمت: 30 قسمت</font><font size="2"> (کاملترین نسخه موجود)</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» زبان: دوبله فارسی</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کیفیت: متوسط</font><font size="2"> (بهترین کیفیت موجود)<br style="color: rgb(0, 0, 0);">» <a style="font-weight: bold;" href="http://www.imdb.com/title/tt0060025/" target="_blank" title="">IMDB</a></font><br><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد دی وی دی: 5</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» قیمت: 9000 تومان</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477003a&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><br><hr style="width: 100%; height: 2px;"><div style="text-align: center;"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نسخه زبان اصلی - همراه با منوی اورجینال</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» نام: اسکیپی: کانگروی بوته زار - Skippy the Bush Kangaroo</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» سال تولید: 1967</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کارگردان: Lee Robinson</font></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد قسمت: 40 قسمت</font><font size="2"> (کاملترین نسخه موجود)</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» زبان: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">انگلیسی - همراه با منوی اورجینال</span></font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کیفیت: بسیار خوب</font><font size="2"> (بهترین کیفیت موجود)<br style="color: rgb(0, 0, 0);">» <a style="font-weight: bold;" href="http://www.imdb.com/title/tt0060025/" target="_blank" title="">IMDB</a></font><br><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد دی وی دی: 5</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» قیمت: 9000 تومان</font></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477003b&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><br> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">بسته کامل - دوبله و زبان اصلی<br></span></font></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br>در صورت تمایل می توانید هر دو نسخه دوبله شده و اصلی را به صورت یکجا از لینک زیر دریافت نمایید. قابل ذکر است که در صورت خرید هر دو نسخه (از لینک زیر) تخفیف قابل توجهی برای شما در نظر گرفته شده است.<br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>» تعداد: 10 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: <span style="text-decoration: line-through;">18000 تومان</span></span> <span style="font-weight: bold;">16000 </span>تومان<br><br></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477003c&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-05-28T14:32:09+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریال تلویزیونی: اسب سیاه - Adventures of the Black Stallion (دوبله فارسی) http://animationfilms.ir/post/93 <div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/93/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br><br>سریال اسب سیاه با محور قرار دادن یك نوجوان سوار كار و اسبش (مشكی) به شهرت و محبوبیت بسیار زیادی رسید. شهرتی كه اكنون پس از گذشت چندین سال از پخش آن و تكرار مجددش، استقبال خیلی از بینندگان را به همراه داشته و واكنش‌ها به این پخش كاملا مثبت بوده است. چراكه سریال جزو نوستالژی‌های بسیاری از مردم، بخصوص نوجوانانی است كه آن زمان با الك رمزی (نوجوان اسب سوار سریال) همذات پنداری می كردند و خودشان را جای او می‌گذاشتند و از قهرمانی‌هایش به وجد می‌آمدند.</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/93/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">سریال اسب سیاه جزو معدود آثاری است كه در آن توجهی فراتر از یك حیوان به اسب شده است. اسب مشكی به گونه‌ای ایفای نقش ‌می‌كند كه مخاطب پس از گذشت چند قسمت و آشنایی با سریال متوجه خصوصیات این اسب می‌شود و او را به عنوان یك كاراكتر اصلی می‌پذیرد. مشكی خصوصیات منحصر بفرد خودش را دارد و همین برای بسیاری از تماشاگران بخصوص نوجوانان جذاب است. مشكی نه می‌گذارد كسی جز الك سوارش شود، نه می‌گذارد كسی به الك آسیبی برساند، قهر می‌كند، محبت می‌كند و دركی فراتر از اسب‌های دیگر دارد. وفاداری‌ و شعورش نیز بیشتر از سایر حیوانات و حتی خیلی از آدم‌‌هایی است كه در سریال كاراكتری منفی دارند.</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/93/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">نكته دیگر این كه سریال صداقت و سادگی قابل احترامی نشان می دهد و برخلاف اكثر سریال‌های امروزی كه در شبكه‌های ماهواره‌ای در پی ترویج فرهنگ غربی هستند و اخلاقیات، حرمت‌ها، روابط و عرف‌های اجتماعی را زیر پا می‌گذارند كاملا اخلاق‌‌گرا، بدون گرایش‌ و اهداف سیاسی و كاملا صادقانه و صمیمی داستان‌هایش را بازگو می‌كند و از این جهت تماشای چندین باره‌اش نیز لذتبخش است. متاسفانه در بسیاری از سریال‌های امروزی جهان رویكرد‌ها كاملا پنهانی و در لایه‌های عمیق تر اثر مخفی شده‌ است و معدود آثار قابل دفاع و محترمشان نیز میان انبوه این‌گونه آثار گم می‌شوند. اما اسب سیاه فارغ از تمامی این موارد با مخاطبش صادق است و به همین دلیل پس از گذشت این همه سال از ساختش هنوز برای خیلی‌ها جذاب است.</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/93/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font size="2">البته نباید فراموش كنیم كه دوبله خوب سریال در به یادماندنی‌تر شدنش نقش بسیار زیادی ایفا كرد. افشین زینوری اگرچه در آن‌زمان كم‌تجربه و ناشناس بود، اما با صداپیشگی‌اش در نقش الك رمزی خودش را به عنوان یكی از دوبلور‌های با استعداد كشور نشان داد و پیشرفت‌های چشمگیری كرد. قطعا صدای او نقش زیادی در بهتر شناساندن شخصیت و ابعاد مختلف آن به تماشاگر دارد .<br><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/93/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><div style="text-align: center;"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نسخه دوبله فارسی</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br>» نام: اسب سیاه - Adventures of the Black Stallion</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» سال تولید: 1990</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کارگردان: Laurent Brégeat, Nicholas Kendall</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» زبان: دوبله فارسی</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کیفیت: بسیار خوب</font><font size="2"> (بهترین کیفیت موجود)<br style="color: rgb(0, 0, 0);">» <a style="font-weight: bold;" href="http://www.imdb.com/title/tt0098754/" target="_blank" title="">IMDB</a></font><br><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد دی وی دی: 9</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» قیمت: 16000 تومان</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477002&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;"><br><br></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477002&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font></div> text/html 2012-05-27T08:30:57+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریال تلویزیونی: ماجراهای وینسنت - Smuggler (دوبله فارسی) http://animationfilms.ir/post/92 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/92/01.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">«جک وینست»، افسر سابق نیروی دریایی، پس از آنکه برادران شیطان صفت «کمپل» موجب غرق یک کشتی می شوند، «آنستیوانز» رو پیدا کرده و نجات می دهد. جک برای یک خیاط محلی پارچه تهیه می کند، اما برادران کمپل تصمیم می گیرند جلوی این کارها را بگیرند.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/92/02.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">«اولیور توبیاس» (به انگلیسی: Oliver Tobias)، بازیگر نقش اصلی سریال، «جک وینسنت»، متولد شهر زوریخ سوئیس در 6 آگوست سال 1947 می باشد. او فرزند زوج هنرمند سینما یعنی رابرت فریتگ (به انگلیسی: Robert Freitag) سوئیسی و ماریا بکر (به انگلیسی: Maria Becker) آلمانی است و از 8 سالگی در کشور انگلستان بزرگ شده...</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/92/03.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">توضیحات انگلیسی:</font><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: justify; direction: ltr;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">Set in 1802, this fast-paced swashbuckler chronicles the adventures of ex-British naval officer turned smuggler Jack Vincent as he eludes revenue officers along the coast of England. A headstrong loner, Vincent frequently finds himself entangled in the espionage war between England and France in this early part of the Napoleon Era.</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/92/04.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><hr style="width: 100%; height: 2px;"><div style="text-align: center;"><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نسخه دوبله فارسی</span></font><br></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br>» نام: ماجراهای وینسنت - Smuggler</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» سال تولید: 1981</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کارگردان: Dennis Abey</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد قسمت: 9 قسمت</font><font size="2"> (کاملترین نسخه موجود)</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» زبان: دوبله فارسی</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» کیفیت: خوب</font><font size="2"> (بهترین کیفیت موجود)<br style="color: rgb(0, 0, 0);">» <a style="font-weight: bold;" href="http://www.imdb.com/title/tt0081932/" target="_blank" title="">IMDB</a></font><br><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» تعداد دی وی دی: 1</font><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">» قیمت: 2000 تومان</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477001&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></a></div> <div style="text-align: right;"><br><br></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200477001&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" hspace="0" vspace="0" border="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" hspace="0" vspace="0" border="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-05-26T16:54:38+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: دژ فضایی - Robotech (دوبله و زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/91 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/91/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>دژ فضایی (به انگلیسی: Robotech، روباتک) مجموعه‌ای انیمیشنی است که سرهم بندی شده‌ایست از سه انیمه علمی تخیلی (The Super Dimension Fortress Macross‎،‏ Super Dimension Cavalry Southern Cross و Genesis Climber Mospeada) از محصولات شرکت تاتسونوکو. این مجموعهٔ ۸۵ قسمتی در ایالات متحده در سال ۱۹۸۵ از تلویزیون پخش شد . روباتک در ایران به سال ۱۳۷۵ خورشیدی به نام «دژ فضایی» از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.<br><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/91/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>کارتون دژ فضایی یک کارتون&nbsp; قدیمی است که&nbsp; داستان تخیلی دارد و همچینین داستان گیرا و گرافیک و شخصیتهای جذابی دارد که در کودکی میدیدیم .<br><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/91/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>کارتون دژ فضایی یا همان روبوتیک که یکی از کارتون های قدیمی و پرطرف دار می باشد که هنوز طرفداران و دوستاران خود را دارد! کارتون ربوتیک را در ایران به نام دژ فضایی می شناسند و در تلویزیون ایران به نام دژ فضایی پخش شد!<br><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/91/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>برخی از شخصیت های مجموعه عبارتند از:<br>ریک - Rick Hunter<br>لیزا - Lisa Hayes<br>لین - Lynn Minmei<br>روی - Roy Fokker<br><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/91/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br>داستان این مجموعه در مورد گروهی از انسانها در زمانهای آینده است که با استفاده از هواپیماهای روبات مانند به دفاع از زمین می پردازند!! جذابیت بالای این مجموعه بیشتر بر دو عامل داستان و تغییر حالت زیبای هواپیماها به رو باتهای انسان نما است!!!<br><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/91/06.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه دوبله فارسی »</span></span><br><br></font></div><font size="2">» تعداد قسمت: 65 (تمامی قسمت های دوبله شده)<br>» کیفیت: خوب<br></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: دوبله فارسی</span></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 10 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 18000 تومان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید&nbsp;<a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="" style="color: rgb(255, 146, 9); text-decoration: none; ">اینجا</a>&nbsp;را کلیک کنید.</font><br></font></div><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472268a&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه زبان اصلی »</span></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>علاوه بر نسخه دوبله شده این مجموعه نسخه اصلی این کارتون زیبا را نیز میتوانید در قالب 4 دی وی دی از لینک زیر تهیه نمایید.<br></span><br> </font><font size="2">» تعداد قسمت: 85 قسمت کامل<br> » کیفیت: بسیار خوب<br> </font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: AVI<br></span></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"> با قابلیت پخش دایویکس<br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">انگلیسی</span></span></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 4 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 6200 تومان</span><br><br></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید&nbsp;<a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="" style="color: rgb(255, 146, 9); text-decoration: none; ">اینجا</a>&nbsp;را کلیک کنید.</font><br></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472268b&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div> </div> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">« بسته کامل »</span></font></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br>در صورت تمایل می توانید هر دو نسخه دوبله شده و اصلی را به صورت یکجا از لینک زیر دریافت نمایید. قابل ذکر است که در صورت خرید هر دو نسخه (از لینک زیر) تخفیف قابل توجهی برای شما در نظر گرفته شده است.<br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>» تعداد: 14 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: <span style="text-decoration: line-through;">25000 تومان</span></span> <span style="font-weight: bold;">21000 </span>تومان<br><br></font><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font></div><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472268c&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-05-25T14:23:25+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: جیمبو - Jimbo and the Jet Set (دوبله فارسی و زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/90 <div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/90/01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br><br></font><font size="2">جیمبو... وقتی اسم این کارتون می‌آید، قبل از اینکه موضوع داستان‌هایش به یادمان بیاید، تصاویر تیتراژ کارتون با موسیقی به ‌یاد ماندنیش در ذهنمان تداعی می‌شود، در حالی که جیمبو در حال گذر از مزارع است، گوسفندها، گاوها و حتی جوجه کلاغ‌ها یک‌صدا می‌گویند؛ «جیمبو».<br></font><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/90/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br><br></font><font size="2">به فرودگاه که می‌رسد، به‌علت سرعت زیاد و در ارتفاع کم، شیشه‌های برج مراقبت می‌شکند و مسوول برج فریاد می‌زند؛ «جیمبوووو آآ». جیمبو، هواپیمای سخنگوی کوچکی است که در اصل قرار بوده جمبوجت شود، منتها چون طراحش فرق بین سانتیمتر و اینچ را نمی‌دانسته، قد و قواره‌اش کوچک شد.<br></font><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/90/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br><br></font><font size="2">داستان در فضای باند فرودگاه و کنار شخصیت‌های دیگر کارتون می‌گذشت. تامی (کامیون دوکابینه)، کلود (ماشین آذوقه)، آماندا (ماشین مسافری)، فیل (ماشین سوخت)، سامی (پلکان) و هری (هلی‌کوپتر) و رئیس فرودگاه که در هیچ موردی با جیمبو تفاهم نداشتند و در هر قسمت ضایع می‌شدند. </font><font size="2">این کارتون انگلیسی در سال ۱۹۸۷ در کمپانی پیترمداکس به کارگردانی کیث لرنر ساخته شد. خالقان، موسیقی جذاب کارتون راجر و گوین‌گرین‌اوی هستند.<br></font><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/90/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه دوبله فارسی »</span></span><br><br></font></div><font size="2">» تعداد قسمت: 17 (تمامی قسمت های دوبله شده)<br>» کیفیت: خوب<br></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: دوبله فارسی</span></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 1 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 2500 تومان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font></div><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472267a&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه زبان اصلی همراه با منو اورجینال »</span></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>علاوه بر نسخه دوبله شده این مجموعه نسخه اصلی این کارتون زیبا را نیز میتوانید در قالب 1 دی وی دی از لینک زیر تهیه نمایید.<br></span><br> </font><font size="2">» تعداد قسمت: 15 قسمت همراه با منو اورجینال<br> » کیفیت: بسیار خوب<br> </font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD<br></span></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">انگلیسی</span></span></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 1 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 2500 تومان</span></font><br><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.<br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472267b&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div> </div> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">« بسته کامل »</span></font></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br>در صورت تمایل می توانید هر دو نسخه دوبله شده و اصلی را به صورت یکجا از لینک زیر دریافت نمایید. قابل ذکر است که در صورت خرید هر دو نسخه (از لینک زیر) تخفیف قابل توجهی برای شما در نظر گرفته شده است.<br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>» تعداد: 2 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: <span style="text-decoration: line-through;">5000 تومان</span></span> <span style="font-weight: bold;">4500 </span>تومان<br><br></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472267c&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div> text/html 2012-05-24T14:07:09+01:00 animationfilms.ir پشتیبانی سریالی: گوریل انگوری - The Great Grape Ape Show (دوبله فارسی و زبان اصلی) http://animationfilms.ir/post/89 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/89/01.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">کارتون گوریل انگوری (به انگلیسی: The Great Grape Ape Show) مجموعه کارتونی محصول کمپانی هانا-باربرا می باشد که در سال‌های ۱۹۷۵ (میلادی) تا ۱۹۷۸ (میلادی) از شبکه ABC آمریکا پخش می‌شد.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/89/02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">هانا-باربرا (به انگلیسی: Hanna-Barbera) یک شرکت تولید پویانمایی است که در سال ۱۹۴۴ (میلادی) با همکاری دو پویانمای همکار در استودیو MGM (مترو گلدوین مایر) به نام‌های جو باربرا (Joe Barbera) بیل هانا (Bill Hanna) تشکیل شد. اولین مجموعه کارتونی مشترک ویلیام هانا و جو باربرا در سال ۱۹۴۰ (میلادی) ساخته شد. شخصیت‌های این کارتون موش و گربه‌ای بودند که بعدها به عنوان تام و جری شناخته شدند. این مجموعه کارتونی با قسمت‌های کوتاه مدتش بارها برنده جایزه اسکار شد.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/89/03.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">شخصیت اصلی این کارتون یک گوریل 12 متری است که عاشق انگور است. این شخصیت بعد از هر صحبتی که می‌کند کلمهٔ انگوری را دو بار تکرار می‌کند. (Grape Ape, Grape Ape) او همراه یک سگ به نام بیگلی بیگلی (Beegle Beagle) و روی سقف ماشین او به کشورهای مختلف جهان سفر می‌کند و در این سفر با ماجراهای مختلفی روبرو می‌شود.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/89/04.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">دوبله فارسی این مجموعه در ایران با گویندگی صادق ماهرو به جای گوریل انگوری و اصغر افضلی به جای بیگلی بیگلی به روی آنتن رفته است.</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://306.ir/1/images/posts/89/05.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"></font><font size="2"><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه دوبله فارسی »</span></span><br><br></font></div><font size="2">» تعداد قسمت: 13 (تمامی قسمت های دوبله شده)<br>» کیفیت: خوب<br></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: دوبله فارسی</span></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 1 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 2500 تومان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font><br></div><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></font><div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472266a&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">« نسخه زبان اصلی »</span></span><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>علاوه بر نسخه دوبله شده این مجموعه نسخه اصلی این کارتون زیبا را نیز میتوانید در قالب 2 دی وی دی از لینک زیر تهیه نمایید.<br></span><br> </font><font size="2">» تعداد قسمت: 31 قسمت - سری کامل<br> » کیفیت: بسیار خوب<br> </font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» فرمت: DVD<br></span></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قابلیت اجراء: بر روی کامپیوتر و تمامی دستگاههای خانگی</span></font><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><font style="direction: rtl;" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» زبان: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">انگلیسی</span></span></font><font size="2"><br><br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» تعداد: 2 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: 4500 تومان</span><br><br></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472266b&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <div style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><font size="2"><br></font></div> </div> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">« بسته کامل »</span></font></div><font size="2"><br></font><font size="2"><br>در صورت تمایل می توانید هر دو نسخه دوبله شده و اصلی را به صورت یکجا از لینک زیر دریافت نمایید. قابل ذکر است که در صورت خرید هر دو نسخه (از لینک زیر) تخفیف قابل توجهی برای شما در نظر گرفته شده است.<br></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>» تعداد: 3 دی وی دی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">» قیمت: <span style="text-decoration: line-through;">7500 تومان</span></span> <span style="font-weight: bold;">6000 </span>تومان<br><br></font><div style="text-align: center;"><br><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#008000">روش خرید:</font>&nbsp;پس از کلیک روی دکمه خرید و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه خرید (بالا یا پایین) کلیک کنید. برای مشاهده راهنمای خرید </font><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/help" target="_blank" title="">اینجا</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> را کلیک کنید.</font></font> </div> <font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></font> <div style="text-align: center;"><a href="http://104050.ir/Card/add.php?PID=151200472266c&amp;checker=0" target="_blank" title=""><img src="http://www.mojoimage.com/free-image-hosting-09/8418buybig1.gif" alt="" style="border-width: 0px; border-style: none;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><font size="2"><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font><br></div><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده آرشیو کامل محصولات </font><font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://animationfilms.ir/extrapage/list" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><font><font><br></font></font></font><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده بخش پکیج های ویژه </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://animationfilms.ir/extrapage/packs" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت تخصصی </font><b><a href="http://www.filmmostanad.com/" target="_blank" title="">فیلم های مستند</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><a href="http://filmmostanad.com/" target="_blank" title="">اینجا</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای دانلود رایگان انیمیشن </font><b><a href="http://eramdownload.com/category/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" title="">اینجا</a></b><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> را کلیک کنید.</font><font size="2">&nbsp; </font><img src="http://www.fta.dot.gov/documents/_new_icon.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://orjansemobail.persiangig.com/tem/tit.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">برای مشاهده سایت </font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های PDF</a></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">، </font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://readbook.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a> <font size="2">و </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2">سایت</font> </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">دانلود کتاب های صوتی</a>، </font></font></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://audiolib.ir/" target="_blank" title="">اینجا</a></font></font></font> را کلیک کنید.</font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font><font size="2"><br></font> <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><hr></span></font> </div>